14 ژانویه 2019

این پروژه مربوط به اتاقک کانکسی می باشد که این پروژه در خیابان توانیر واقع شده است پروفیل به کار رفته در این پروژه از نوع هافمن می باشد شما می توانید برای این که از قیمت دقیق این نوع پروفیل ها مطلع شوید می توانید به قسمت قیمت پنجره دوجداره هافمن مراجعه نمایید.

درب ورودی به سالن اصلی با پروفیل هافمن طراحی و اجرا شده است.

اجرای اتاقک کاذب با شیشه های برنز در سال ۹۷ با پروفیل هافمن توسط تیم متخصص وین کار انجام گرفته شده است.