18 جولای 2021

این تصویر مربوط به برج های آتی ساز بلوک ۱۰ و ۱۱ واقع در محدوده ی اوین می باشد،پروفیل به کار رفته در این نوع ساختمان از نوع پنجره های آلومینیومی و سقف کاذب لومینیومی دامپا می باشد.

برای اطلاع از قیمت پنجره دوجداره می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.

اجرا شده :در سال ۸۰