14 ژانویه 2019

این پروژه استخر و مجموعه ورزشی شهرداری کرج در گلشهر می باشد که این کار با پنجره های قوسی نمایان شده است.این کار توسط مهندسان وین کار به اجرا در آمده است برای برقراری ارتباط با مهندسان وین کار می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید یا با کارشناسان آنلاین ارتباط برقرار نمایید.

مجموعه ورزشی و استخر شهر کرج واقع در مجموعه امام زاده محمد

مجری: شرکت سومه