توضیحات پروژه

باز سازی خانه موبایل تهران واقع در خیابان جمهوری

پروژه باز سازی پنجره های ساختمان خانه موبایل تهران واقع در خیابان جمهوری نرسیده به پاساژ علاالدین با پنجره های ویستا بست قهوه ای رنک و نمای داخلی سفید نمای داخلی سفید در ط ۱۰