14 ژانویه 2019

این نوع پروژه مربوط به ساختمان مسکونی در سال ۸۷ بوده توجه داشته باشید با کمی مشاهده ی دقیق تر به این نکته پی خواهید برد که شیشه های به کار رفته در این نوع پروژه از نوع رفلکسی بوده و اجرا شده است . پروفیل به کار رفته در این نوع پروژه از نوع آریا بوده و به رنگ سفید در آمده است.این پروژه توسط مهندسان وین کار انجام گرفته شده است برای اطلاع از قیمت های دقیق و بروز می توانید با کارشناسان وین کار ارتباط برقرار نمایید و یا با شماره تماس های مندرج در فوتر تماس برقرار نمایید.