توضیحات پروژه

ساختمان مسکونی اجرا شده با پروفیل اریا در سال ۱۳۸۷ به رنگ سفید و شیشه های رفلکس ابی