03 مارس 2019

 

این پروژه مربوط به جناب مهندس غروبی در خیابان جمهوری که در سال ۹۵ اجرا شده است توجه داشته باشید که پروفیل به کار رفته در این نوع پروژه از نوع ویستابست بوده و رنگ آن قهوه ای می باشد به همین خاطر می توانید برای اطلاع از قیمت پنجره دوجداره به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.