14 ژانویه 2019

این نوع پروژه از نوع پروفیل قوسی می باشد که به صورت فیکس به اجرا در آمده است به همین خاطر بنا به نظر مشتری این نوع پروفیل از نوع سفید ساخته شده است به همین خاطر پیشنهاد می کنیم برای این که پنجره دوجداره مناسبی را در اختیار بگیرید می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید و با ارائه ی متراژ دقیق سطوح داخلی پنجره تان از تخفیف های جشنواره وین کار بهره مند شوید.