14 ژانویه 2019

این پروژه در سال ۱۳۸۶ مورد ساخت قرار گرفته است نمای ترکیبی این نوع سازه از نوع کامپوزیت آلومینیوم به اجرا در آمده است کارفرمای این پروژه آقای پورمختاری بوده به همین خاطر می توانید برای اطلاع از دقیق ترین قیمت پنجره دوجداره و نمای کامپوزیتی می توانید به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید و یا با شماره تماس های مندرج در وب سایت وین کار ارتباط برقرار نمایید.