14 ژانویه 2019

این پروژه مربوط به کارخانه تولید قطعات کامپیوتر در شهرک صنعتی شمس آباد تهران می باشد و کارفرمای این مجموعه آقای معمار پوری می باشد.

توجه داشته باشید که پروفیل به کار رفته در این پروژه از نوع آریا می باشد به همین خاطر می توانید برای اطلاع از مدل های پنجره دوجداره به قسمت های مربوطه مراجعه نمایید.