توضیحات پروژه

ساختمان مرکزی ام ار ای دکتر محمد اطهری واقع در خ مطهری که به صورت کامل باز سازی شده و پنجره های یو پی وی سی ویستابست اجرا شده است