توضیحات پروژه

برج باغ مسکونی کوچه خرداد واقع در اوین در سال ۹۵ و

کارفرما : اقای مهندس طباطبایی و پنجره های پی وی سی طرح چوب قهوهای میباشد